Η Karemfillis Olives είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, με έδρα τα Σήμαντρα Χαλκιδικής και αντικείμενο δραστηριότητας η παραγωγή, μεταποίηση και πώληση ελαιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων από το 1923, χρονιά που κατέφτασε η οικογένειά μας από την Πέργαμο, λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών. Έκτοτε, η «Ελιά» κατέχει σημαντικό κομμάτι στην ζωή μας και είναι κατά κόρων η αποκλειστική μας απασχόληση, ωθώντας μας ταυτόχρονα στο να βελτιώνουμε τις μεθόδους παραγωγής και να σας προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές.